POLÍTICA DE PRIVACIDAT

CIUTAT DE VACANCES

info@ciutatdevacances.eu

www.ciutatdevacances.eu

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l 'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que faciliten o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat, anomenat DADES WEB, que es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat és la gestió de les dades obtingudes a través de la pàgina web.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per realitzar les següents finalitats:

1. Realitzar estudis estadístics.

2. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que, sempre que s’anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se’n demanaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades demanades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), podrà exercir els seus drets enviant-hi una sol licitud expressa, amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

 

info@ciutatdevacances.eu

 

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització, necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

El prestador pel seu propi compte, o d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor, on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzada per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent-ne, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis reservats exclusivament a ells sense haver-se de registrar en cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari, o el tercer que actuï en nom seu, permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o "login".

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer-ne més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

 

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia, ...) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https: / /, ...), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

 

CIUTAT DE VACANCES

Copyright Ciutatdevacances.eu © 2017 - Partita IVA ESG57223992

Use of this website signifies your agreement to the Online Privacy Policy.

X